Frivilligt arbejde

I indeværende fane kan du læse om de mange frivillige institutioner, der er i Aalborg. Vi håber du får lyst til selv at involvere dig i nogle af de spændende aktiviteter.

Frivilligjob.dk

Find dit næste frivilligjob på frivilligjob.dk

 

Hos Kirkens Korshær er der mange forskellige muligheder for at blive en del af et givende fællesskab, hvor du kan gøre en forskel for og med udsatte borgere i Aalborg. Som frivillig kan du f.eks. tage et spil kort i varmestuen, lave udstillinger i genbrugsbutikken, være en del af børne- og familiearbejdets klubtilbud, udfolde dine kreative sider i et værksted, passe en køkkenhave på aktivitets- og værkstedet på Restrup Kærvej og meget meget mere.

Bliv frivillig hos Kirkens Korshær

 

Cykel 20

Bliv frivillig hos cykel20 - Aalborgs alternative forhandler af genbrugscykler er drevet af frivillige og alt profit går til hjerterummet. 


 Bobelberg

www.Boblberg.dk er en alsidig hjemmeside, som henvender sig til dig, som ønsker enten at involvere dig i frivilligt arbejde eller indgå i nye relationer og spændende aktiviteter.


Ungdommens røde kors

I Ungdommens Røde Kors Aalborg kan du være med til at igangsætte en masse forskellige aktiviteter for børn og unge i Aalborg-området. 


Blå kors - hjerterummet

Hjerterummet er en social café for hjemløse og et værested for udsatte mennesker i Aalborg. Hjerterummet er et rart fristed for mange mennesker, og som frivillig spiller du her en vigtig rolle.

 

Red Barnet Ungdom

Red barnet ungdom hjælper børn og unge, der er særligt udsatte. Som frivillig skal du være med til at fremme børns rettigheder. Du kan blive frivillig i flere forskellige projektgrupper.

 

Headspace

Headspace er en frivillig organisation, hvor unge kan få mulighed for at tale om deres problemer. Det er desuden muligt at søge om praktisk hjælp. Som frivillig er du med til at hjælpe, støtte og rådgive børn og unge.

 

Ventilen

Ventilen er er et mødested, der skal forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Her mødes frivillige med ensomme unge om sjove aktiviteter og nærende samtaler. Du kan blive frivillig ved at besøge www.ventilen.dk eller ventilens Facebook.

 

 

 Reden

Reden beskæftiger sig med udsatte mennesker med særlig fokus på prostitution, hjemløshed, menneskehandel, misbrug og gråzoneprostitution. Som frivillig kan du hjælpe som omsorgsperson, i aktivitetstilbud, fundraising eller diakonalt arbejde. Læs mere om det på www.reden.dk.

 

 

Folkekirkens nødhjælp ungdom logo

Folkekirkens Nødhjælp Ungdom retter sigtekornet ud i verden, hvor organisationen gør en indsats for at redde liv, opbygge lokalsamfund og bekæmpe ulighed. Du kan blandt andet arbejde frivilligt i en af folkekirkens genbrugsforretninger, rejse ud i verden med folkekirkens nødhjælp eller støtte ved at synge i koret GospelAid. Læs mere på www.noedhjaelp.dk

 

Det kærlige måltid logo

Det kærlige måltid er en nonprofitorganisation, hvor frivillige i fælleskab laver mad til familier, der er ramt af sygdom eller traume. De henvender sig til frivillige mellem 15 og 25 år og de er netop ved at udvide til Aalborg. Som frivillig hjælper du familierne samtidig med, at du forbedrer dine evner i et køkken og bliver en del af et fællesskab. Du kan læse mere på www.detkaerligemaaltid.dk.

Del siden