Frivilligt arbejde

I indeværende fane kan du læse om de mange frivillige institutioner, der er i Aalborg. Vi håber du får lyst til selv at involvere dig i nogle af de spændende aktiviteter.

 

Frivilligt engangement iNordjylland

Artikel om det frivillige engagement i Nordjylland.


Cykel 20

Artikel om Cykel20 - Aalborgs nye og alternative forhandler af genbrugscykler.


 Bobelberg

Boblberg.dk er en alsidig hjemmeside, som henvender sig til dig, som ønsker enten at involvere dig i frivilligt arbejde eller indgå i nye relationer og spændende aktiviteter.


Ungdommens røde kors

I Ungdommens Røde Kors Aalborg kan du være med til at igangsætte en masse forskellige aktiviteter for børn og unge i Aalborg-området. 


Blå kors - hjerterummet

Hjerterummet er en social café for hjemløse og et værested for udsatte mennesker i Aalborg. Hjerterummet er et rart fristed for mange mennesker, og som frivillig spiller du her en vigtig rolle.

 

Red Barnet Ungdom

Red barnet ungdom hjælper børn og unge, der er særligt udsatte. Som frivillig skal du være med til at fremme børns rettigheder. Du kan blive frivillig i flere forskellige projektgrupper.

 

Headspace

Headspace er en frivillig organisation, hvor unge kan få mulighed for at tale om deres problemer. Det er desuden muligt at søge om praktisk hjælp. Som frivillig er du med til at hjælpe, støtte og rådgive børn og unge.

 

Ventilen

Ventilen er er et mødested, der skal forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Her mødes frivillige med ensomme unge om sjove aktiviteter og nærende samtaler. Du kan blive frivillig ved at besøge www.ventilen.dk eller ventilens Facebook.

 

 

 Reden

Reden beskæftiger sig med udsatte mennesker med særlig fokus på prostitution, hjemløshed, menneskehandel, misbrug og gråzoneprostitution. Som frivillig kan du hjælpe som omsorgsperson, i aktivitetstilbud, fundraising eller diakonalt arbejde. Læs mere om det på www.reden.dk.

 

Del siden