Stort frivillig engagement i Nordjylland

Region Nordjylland kåret som ”Danmarksmester i frivillighed”

I Region Nordjylland er der en bred kultur for at deltage i frivilligt arbejde. Det fremgår af en SFI rapport fra 2014, at Nordjylland er den region i Danmark, der er ”Danmarksmester i Frivillighed”. Her er 50% af befolkningen frivillige, hvilket er hele 11 % flere end i f.eks. hovedstadsområdet. Den frivillige indsats er et højt prioriteret område i Aalborg, hvor uddannelserådet har sat det ambitiøse mål om at 50% af de studerende, skal være involveret i frivillig arbejde frem mod 2018.

Der er mange forskellige former for frivillighed at give sig i kast med I Aalborg by. Study Aalborg har snakket med Sasja Jørgensen, der til daglig er frivillig træner i kampsportsklubben Aalborg Martial Arts. Når adspurgt om, hvad der fik hende til at vælge at bruge tid som frivillig, fortæller hun følgende:

”Jeg har altid nydt at kunne hjælpe der hvor jeg kan. Men da jeg blev tilbudt at blive frivillig i Aalborg Martial Arts, skulle den lige tænkes igennem en ekstra gang, da jeg før i tiden, var en utrolig genert pige, men jeg tog springet alligevel.”

Det bedste ved at være frivillig fortæller Sasja, drejer sig om at hun rykker sig menneskeligt. Blandt andet er hun blevet bedre til at stå foran en forsamling og undervise.

”Det bedste ved at være frivillig er at man kan se, at de ting man underviser i, giver pote. At man for hjulpet en person med at rykke sine grænser, og blive bedre gang fra gang.  Og samtidig er man gået fra at være en utrolig genert pige, til nu tør stå foran en forsamling og undervise, uden frygt for hvad de vil sige eller gøre.”

Ifølge SFI er der forskel på, hvilke type frivillighed danskerne fortrækker at give sig i kast med alt efter, hvor de bor. I Nordjylland fortrækker borgerene at engagerer sig i Idrætsforeninger, hvor beboerne i byer som Århus og København, er mere tilbøjelige til at give sig i kast med frivilligt socialt arbejde.

”De frivillige vil som hovedregel gerne beskæftige sig med noget der vedrør et tilsvarende alders segment som det de selv befinder sig i. Unge vil f.eks. helst beskæftige sig med andre unge og tendensen er gennemgående for alle aldersgrupperne”

Fortæller Katja Jørgensen som er konsulent ved De Frivilliges Hus.

”De frivillige ønsker i høj grad at spejle sig i dem de er frivillige overfor. Dem der f.eks. har haft misbrug inde på livet er mere tilbøjelige til at ville hjælpe til med sociale initiativer på samme område”. Katja lægger særligt vægt på det fælleskab man får ved at blive frivillig når hun ude på byens uddannelsesinstitutioner og holde oplæg om frivillighed. Hun oplever generelt at de unge tager særligt godt imod ideen om at komme med i et fælleskab, få nye venner og noget at komme på CV´et.

De studerendes engagement i foreninger og organisationer er en forudsætning for et levende og attraktivt studiemiljø og for byen som helhed. Frivilligheden i Aalborg er således med til at drive alt lige fra sportsforeninger til studenterpolitisk organisationer. Den store fokus på dette områder betyder at vi fra Study Aalborg også vil søge at gøre os gældende, for at indfri kommunens målsætning, om 50% frivillige studerende frem mod 2018

Del siden