Uddannelsesstrategi 2019-2022

Hvordan udvikler vi uddannelsesbyen Aalborg? Hvad vil vi gerne kunne tilbyde? Hvordan løser vi de udfordringer, som måtte stå foran os? Disse spørgsmål er blevet bearbejdet i uddannelsesstrategien 2019-22.

Byrådet har lagt linjen for udviklingen af uddannelsesbyen Aalborg de næste 3 år - der er fokus på udvikling af uddannelseslivet for de studerende, tiltrækning af nye studerende og hvordan de studerende kommer videre i arbejde efter endt uddannelse.

 

Visionen for Aalborg er, at byen skal være Danmarks bedste uddannelsesby og at uddannelsesmiljøet skal være attraktivt for de studerende i studietiden og motivere til en erhvervskarriere efter endt uddannelse. Visionen vil vi gerne opfylde ud fra en målsætning om at Kommunen, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet samarbejder på tværs om at skabe det kvalitativt bedste uddannelsestilbud til alle studerende i byen, herunder også en god brobygning til arbejdsmarkedet med efterfølgende job.

 

Denne målsætning skal realiseres gennem 7 indsatsområder, der er tilknyttet de 6 delmål, som opsummerende omhandler de studerendes relation til erhvervslivet, de studerendes ve og vel igennem studietiden og tiltrækning af nye studerende. Du kan læse meget mere om blandt andet de syv indsatsområder, som herunder er skitseret, ved at læse uddannelsesstrategien 2019-2022.

 

Indsatsområder uddannelsesstrategien

Del siden